Pozvánka na Valnou hromadu

Tenisový klub LTC Humpolec si Vás dovoluje pozvat na valnou hromadu, která se uskuteční ve středu 3.12.2014 v 18,00 v klubovně LTC Humpolec (tenisová hala), Hálkova 1845, 396 01 Humpolec.

Program:   

-zahájení, prezentace účastníků, kontrola zaplacených členských příspěvků

-kontrola usnášeníschopnosti

-zpráva o činnosti klubu

-výhled činnosti na rok 2015

-poplatek za pronájem dvorců v roce 2014 a 2015

-členské příspěvky na sezónu 2014 a 2015

-brigádnické hodiny 2014 a 2015

-provoz areálu vč. haly, hrací plán, správcovství

-schválení nových stanov dle občanského zákoníku

-ostatní

-připomínky, návrhy, diskuse

-závěr

                                                                                                  za výkonný výbor, Ing. Libor Novák, předseda

Pronájem dvorců

  • (+420) 734 360 511
  • správce areálu Filip Němec
  • (+420) 605 279 927
  • správce areálu Jan Podoba

Pronájem dvorců na telefonu (+420) 734 360 511 - správce areálu Filip Němec, (+420) 605 279 927 - správce areálu Jan Podoba
© Copyright LTC HUMPOLEC. Všechna práva vyhrazena. Hálkova 1845, 396 01, Humpolec.

Webdesign   Redakční systém